Behandelingen

Acces Bars
Acces Bars® is een energetisch lichaamsproces voor iedereen, jong en oud, die meer rust, ruimte en ontspanning wil ervaren in lichaam en geest. Access Bars® is een zachte behandelwijze, waarmee je het lichaam in staat stelt om oude gevoelens, gedachten, ideeën en overtuigingen los te laten.

Familieopstellingen
Een familieopstelling of systemisch werken is een krachtige methodiek ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger. Hij gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt. Zo is je eigen familie een systeem, maar ook een school, een team of de organisatie waarbinnen je werkt. De geschreven en ongeschreven regels binnen een systeem, de plek en bijbehorende rol die jij inneemt, bepalen onbewust wat je doet en waarom.

Soms leef je onbewust het leven van je ouder(s) of draag je de last van een familielid, zonder dat je het weet en zonder dat je dit wilt. Deze verstrikkingen komen in ons volwassen leven op verschillende levensgebieden tot uiting: in ons werk, onze relaties, onze gezondheid, etc.

Nei consulten
NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie of zoals wij het zo mooi geleerd hebben voor Nieuw Emotioneel Inzicht. Nieuw Emotioneel Inzicht richt zich op het loslaten van onverwerkte emoties of blokkades, trauma’s, fysieke klachten of belemmerende overtuigingen. Met deze methode haal ik de emotionele lading van klachten weg, waardoor de klacht verminderd of zelfs verdwijnt.

Onverwerkte emoties en/of gebeurtenissen zitten opgeslagen in ons en blijven netjes wachten totdat zij verwerkt mogen worden. Je kunt zeggen, wij parkeren deze emoties in ons onderbewustzijn totdat de tijd rijp is om er iets mee te doen. Ons lichaam is wijs en onthoudt deze ervaringen, zelfs nog beter dan ons brein. Want je klachten hebben soms een lichamelijke oorzaak, maar vaak spelen er ook niet verwerkte emoties een rol.

Tijdens een NEI consult gaan we samen aan de slag om de niet verwerkte emotie op te zoeken. Daarbij maak ik gebruik van een biotensor, een energetisch meetinstrument wat zichtbaar maakt wat jouw onderbewustzijn je wilt vertellen. De biotensor vangt trillingen op en neemt waar als er een ‘storing’ in de trilling is. Hierdoor worden emotionele blokkades ‘zichtbaar’, kunnen we op zoek naar de trigger en aan de slag om deze te ontkoppelen. Het fijne van deze methode is, dat niet alle oude pijn weer hoeft op te roepen en her te beleven. Emoties kunnen en mogen er zeker zijn maar lange praatsessies zijn niet nodig.

Reiki
Reiki wordt vertaald als Universele levensenergie, het is een vorm van energieoverdracht. Door mijn handen op het lijf neer te leggen, draag ik energie over en die volgt haar weg in jouw lichaam. De helende energie werkt zowel op lichamelijk als op geestelijk, emotioneel en spiritueel niveau. Ze maakt de overbodige blokkades op een zachte manier los en deze worden opgeruimd.

Sjamanisme
Sjamanisme gaat ervan uit dat alles een ziel heeft, de mensen, de bomen, de dieren, de stenen etc. Alles is met alles verbonden, alles is met alles gelijkwaardig en maakt onderdeel uit van de Grote Geest. De rituelen die ik mag geven zijn doorgeven door de Q’ero paqo’s zijn leden van een volk uit Peru. Het zijn prachtige, liefdevolle maar hele krachtige rituelen die ik met liefde aan je doorgeef.

Instagram