Familieopstellingen

Een familieopstelling of systemisch werken is een krachtige methodiek ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger. Hij gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt. Zo is je eigen familie een systeem, maar ook een school, een team of de organisatie waarbinnen je werkt. De geschreven en ongeschreven regels binnen een systeem, de plek en bijbehorende rol die jij inneemt, bepalen onbewust wat je doet en waarom.

Soms leef je onbewust het leven van je ouder(s) of draag je de last van een familielid, zonder dat je het weet en zonder dat je dit wilt. Deze verstrikkingen komen in ons volwassen leven op verschillende levensgebieden tot uiting: in ons werk, onze relaties, onze gezondheid, etc.

Wat kan een familieopstelling je brengen?
Je wordt je bewust van de thema’s die in een systeem spelen en het effect daarvan op jou. Je kunt andere keuzes gaan maken. Je krijgt inzicht in hoe jij je verhoudt tot je de mensen of aspecten in je omgeving en welke beweging naar gezonde grenzen kan leiden.

Het innemen van je eigen plek geeft ruimte voor acceptatie, zingeving en groei. Dit verbetert niet alleen de kwaliteit van je eigen leven, maar ook je relaties in het algemeen.

Je kunt bij mij terecht voor een individuele familieopstelling, een familieopstelling in een groep of familieopstelling in je lijf.

Instagram